အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

* ျမန္မာလူငယ္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာေရးအသိအျမင္ ပိုမိုရင့္သန္လာေစရန္။
* လူငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးတက္သည့္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ ပိုမိုရွင္သန္လာေစရန္။
* ျမန္မာလူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ၊ ျပန္လွန္ရိုင္းပင္း ကူညီမႈႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲလာေစရန္။
* မိမိတို႔၏ လုပ္အားခ လစာေငြျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တစ္ခု လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္။
* ျမန္မာျပည္ရွိ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀ကို စာနာနားလည္တက္ေစရန္ႏွင့္ ထိုကေလးငယ္မ်ားအားတက္အားသမွ် ကူညီေထာက္ပ့့ံသြားႏိုင္ရန္။
* မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာေန႔ထူးေနျမတ္မ်ားတြင္ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တဖတ္တလမ္းမွ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ရန္။
* မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးေၾကာင့္ က်န္မာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာေရႊညီအကို ေမာင္ႏုမမ်ားကို တစ္ဖတ္တလမ္းမွ အကူအညီေပးသြားႏိုင္ရန္။

Tuesday, 12 July 2011

နႏၵာက၀ိဟာရ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း လုပ္အားေပးအမွတ္တရ (၂)

သုခကာရီအသင္းသည္ လစဥ္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မိဘမဲ့ခေလးမ်ားေက်ာင္းသုိ ့ပံုမွန္ အလွ ူေငြမ်ားတက္အားသမ်ွ လွ ူဒါန္းလ်ွက္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ မိဘမဲ့ခေလးမ်ားေက်ာင္း ကုိယ္စား ကုိသန္ ့ဇင္ (မေလးရွား) မွ ဂုဏ္ျပ ုမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္စဥ္။။။။။။