အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

* ျမန္မာလူငယ္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာေရးအသိအျမင္ ပိုမိုရင့္သန္လာေစရန္။
* လူငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးတက္သည့္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ ပိုမိုရွင္သန္လာေစရန္။
* ျမန္မာလူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ၊ ျပန္လွန္ရိုင္းပင္း ကူညီမႈႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲလာေစရန္။
* မိမိတို႔၏ လုပ္အားခ လစာေငြျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တစ္ခု လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္။
* ျမန္မာျပည္ရွိ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀ကို စာနာနားလည္တက္ေစရန္ႏွင့္ ထိုကေလးငယ္မ်ားအားတက္အားသမွ် ကူညီေထာက္ပ့့ံသြားႏိုင္ရန္။
* မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာေန႔ထူးေနျမတ္မ်ားတြင္ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တဖတ္တလမ္းမွ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ရန္။
* မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးေၾကာင့္ က်န္မာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာေရႊညီအကို ေမာင္ႏုမမ်ားကို တစ္ဖတ္တလမ္းမွ အကူအညီေပးသြားႏိုင္ရန္။

Monday, 11 July 2011

သုခကာရီ လူငယ္မ်ား၏ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ဓမၼစၾကာပဲြေလးမ်ား (၂)

No comments:

Post a Comment